Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ Obhajoby – Středočeský 42-KK Středočeský -obor 5,7,8 Odpověď na téma: 42-KK Středočeský -obor 5,7,8

#22669
Zdeněk Lipský
Host

Počkáme na případnou odpověď, současně ale zveřejním již otázky pro další soutěžící, Terezu Srpovou:

1. Jak by se dala zvýšit biodiverzita a tím i stabilita ekosystému zahrady?
2. Jak a podle jakých zdrojů probíhala determinace jednotlivých taxonomických skupin živočichů bezobratlých?
3. Předpokládáte, že tento zahradní ekosystém se bude dále vyvíjet a nebo bude ustálený?