Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ Obhajoby – Zlínský 42 – kraj ZL – obory 01, 18 Odpověď na téma: 42 – kraj ZL – obory 01, 18

#22664
Lenka Ševčíková
Host

Hezký den.
Všem soutěžícím děkuji jménem komise za odpovědi na otázky a porotcům za spolupráci.

Komise rozhodla takto:

Obor: 01 matematika a statistika
1. místo: Marek Kozumplík – Matematické funkce
postup do celostátního kola
2. místo: Matouš Cimala – Zobrazování Lobačevského geometrie
doporučeno do licitačního kola

obor: 18 informatika
1. místo: Ondřej Budín – Cesta k IPv6-only síti SŠ-COPT Kroměříž
postup do celostátního kola
2. místo: Klára Brázdilová, Hynek Pavlacký – Systém pro debatní soutěže formátu Verbattle
3. místo: Přemek Janda – Webový systém Hvězdárny Zlín
4. místo: Radim Čech – Tournament Manager