Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ Obhajoby – Zlínský 42 – kraj ZL – obor 17 Odpověď na téma: 42 – kraj ZL – obor 17

#22655
Petr Machala
Host

Dobré odpoledne,
předně bychom Vám chtěli poděkovat za odhodlání k napsání SOČ. Pokud jste neuspěli, nezoufejte. Vyzkoušeli jste si, jaké je to stanovit si cíl, hypotézu, jak náročné je to s hledáním pramenů a zpracováním materiálů a samozřejmě s obhajobou. Jsou to dovednosti, které se Vám v dalších letech studia budou hodit. Možná, že se Vaše práce stanou základem pro bakalářskou či diplomovou práci. Tímto jste získali všichni. Musíme konstatovat, že práce byly kvalitní a bylo velmi těžké se rozhodnout.

Komise pečlivě vyhodnotila Vaše práce a rozhodla takto:
1.místo – Helena Kamrlová: Bajka o včelách Bernard Mandeville, postup do celostátního kola SOČ
2.místo – Ellen Lesovská: Homosexualita v kontextu víry, práce bude zařazena do licitace
3.místo – Laura Doanová: Sociální identita a její role ve volebním chování druhé generace Vietnamců v České republice
4.místo – Pavel Brada: Kulturní genocida Ujgurů páchaná Komunistickou stranou Číny ve Východním Turkestánu
5.místo – David Strnad: Analýza dezinformací v českém internetovém prostředí
6.místo – Ondřej Šil: Vzestup populismu ve Venezuele ve srovnání s politikou České republiky
7.místo – Jan Kolář: (Ne)přežívání odkazu Václava Havla v české společnosti
8.místo – Denisa Dvouletá: Problematika pracovněprávních vztahů

Všem oceněným gratulujeme, Heleně Kamrlové přejeme hodně úspěchu v celostátním kole a Vám všem ve studiu.
Příjemný zbytek dne,
Komise oboru 17