Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ Obhajoby – Středočeský 42-KK Středočeský -obor 5,7,8 Odpověď na téma: 42-KK Středočeský -obor 5,7,8

#22619
Alice Beková
Host

Dobrý den,
1) Popravdě si nejsem jistá ale myslím si, že by ke kontaminaci docházet mohlo. Například když je rostlina pěstována na poli s jiným druhem. Co se týká toho, zda-li mohou na jedné rostlině být různé druhy bakterií, bohužel to nevím, ale přikláněla bych se k názoru že ano, opět když je více druhů rostlin pěstováno na jednom poli.
2) Dle mého názoru bychom došli ke stejným výsledkům.Nebyla větší jen biomasa ale i počet rostlin, což by vedlo k takovému závěru.
3) U nádobových pokusů jsme nehlídali množství bakterií. Bylo by samozřejmě zajímavé zjistit, jak množství bakterií ovlivňuje růst rostlin, ale v našem pokusu jsme množství bakterií nehlídali.
Beková.