Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ Obhajoby – Zlínský 42 – kraj ZL – obor 17 Odpověď na téma: 42 – kraj ZL – obor 17

#22606
Pavel Brada
Host

Dobrý den,
děkuji za otázky a zde jsou mé odpovědi:
Petr Machala:

Jakým způsobem byste chtěl zabránit dalšímu útlaku a devastaci ujgurské kultury?

Člověk sám může „bojovat“ mnoha metodami. Například formou petic, dále například, psát dopisy organizacím, přispívat například Amnesty International, Human rights watch nebo jiným lidskoprávním organizacím. Ale především jsem si dal za cíl šířit povědomí o této, nepříliš známé problematice a tak zesílit hlas volající po zastavení represí, který by již nebylo tak lehké utlumit.

Irena Nováková:
Došlo k nějakému dalšímu vývoji v USA ohledně zákona, který má kvůli Ujgurům uvalit na Čínu sankce? Myslíte si, že k tomu dojde i v jiných zemích?

Zákon bohužel, i když došlo k poměrně jasnému konsenzu mezi Republikány i Demokraty a i když již prošel Senátem i Sněmovnou reprezentantů, ještě nebyl schválen prezidentem Donaldem Trumpem. Následně by byl nucen uvalit sankce na ČLR, a některé další instituce například FBI nebo DNI (šéf národní zpravodajské služby) by byli nuceni prošetřit situaci. Takže bohužel stále nic. Ale věřím tomu, že se situace změní a že i EU bude jednat. Ale myslím, že v blízké budoucnosti je možné zhoršení vztahů USA a ČLR, jejímž důsledkem může být i zostření vystupování USA ohledně Ujgurské menšiny.

Pavel Lečbych:
Jak konkrétně by podle vás měla vypadat pomoc ČR Ujgurům?

ČR není žádný velký hráč na geopolitické scéně, ale přesto by mohla něco dělat. Minimálně by mohla, jako již některé jiné státy, odsoudit morálně tuto etnickou politiku KS Číny formou například podobné rezoluce, o níž se v Senátu ČR již v roce 1998 jednalo a která se zabývala utlačováním Tibeťanů v ČLR. Tím spíše, že tato rezoluce neprošla i díky odůvodnění Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost, v níž doslova stojí „Výbor dále nenalezl dostatek důvodů pro prioritní projednávání porušování lidských práv v Tibetu a Číně. Jsou mu totiž známy i další země a teritoria, kde práva jednotlivců nebo skupin nejsou rovnocenná, případně jsou hrubě poškozována, a k nimž zatím Parlament České republiky otevřeně stanoviska nezaujal. Proto nedoporučuje schválení návrhu rezoluce k porušování lidských práv v Číně a Tibetu Senátem.“ Nebo hlas ČR na půdě OSN popřípadě Evropského parlamentu ve věci porušování lidských práv Ujgurské menšiny. A další možností, i když by pomoc Ujgurům byla spíše sekundární, je jasné odmítnutí iniciativy Pás a stezka, a tím redukce vlivu ČLR v západní a střední Evropě.

Zdroj ohledně rezoluce Senátu celá rezoluce dostupná na:
https://www.senat.cz/doc2html/559627319/index.html
a zde stanovisko Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost:
https://www.senat.cz/xqw/xervlet/pssenat/webNahled?id_doc=31615&id_var=26889