Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ Obhajoby – Středočeský 42-KK Středočeský -obor 16 Odpověď na téma: 42-KK Středočeský -obor 16

#22589
Jiří Zoul Sajbt
Host

Vít Koniuk
Nálezy z 19. století a závěry z nich plynoucí často mají charakter nekritického romantického myšlení, podpořený ještě národním obrozením. Výsledkem bývá posouvání nalezených základů staveb do nesmyslně vzdálené minulosti. Povědomí o tom, že v sadské bylo zeměpanské sídlo (v klasickém romantickém pojetí hrad), určitě bylo a nalezená zeď jim automaticky posloužila jako důkaz. To je čistě můj názor