Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ Obhajoby – Zlínský 42 – kraj ZL – obory 02, 10 Odpověď na téma: 42 – kraj ZL – obory 02, 10

#22585
Roman Koutný
Host

Odpověď pro: Zora Zemanová
ve Fourierově spektru bývá na ose x frekvence f=1/T. V principu by tam mohla být i úhlová frekvence (omega). Ve vaší práci používáte dva typy grafů s rozsahy frekvenci 0 – 11 mHz a 0 – 9 mHz. Píštete: „Což by odpovídalo grafu s maximem amplitudy v levé části grafu u nízkých hodnot frekvence“ – 50 mHz je daleko vpravo za poslední hodnotou ve vašem grafu…?