Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ Obhajoby – Zlínský 42 – kraj ZL – obory 09, 11, 12, 13 Odpověď na téma: 42 – kraj ZL – obory 09, 11, 12, 13

#22581
Radim Kundrata
Host

Dobrý den,
níže uvádím odpovědi na Vaše dotazy:
1) Předpokládané pořizovací náklady na materiál činí 25 000 Kč. Včetně nákladů na práci odhadujeme celkovou cenu na 35 000 Kč.
Úspora: Úspora oproti elektrickému ohřevu vody je asi 4 518 Kč/rok, návratnost pořizovací ceny čerpadla se tedy pohybuje okolo 8 let.
Tento příklad úspory je za předpokladu, že počítáme s průměrnou roční teplotou vzduchu cca 10 °C, kondenzační teplotou 55 °C a s chodem obou kompresorů. V takovém případě by měl být (podle dat výrobce) příkon kompresorů 382 W (další energie je spotřebována řízením a ventilátorem výparníku; tak se dostaneme na hodnotu cca 500 W). Tepelný výkon by se pohyboval kolem 1 050 W – topný faktor je 2,1. Pokud bychom tedy každý den spotřebovali celým 120 l teplé vody (o teplotě 55 °C ohřívané z 10 °C + tepelné ztráty bojleru), za rok bychom spotřebovali 2 876 kWh tepla. Množství tepelné energie můžeme v případě použití topné spirály považovat za stejné jako množství elektrické energie. Při současných cenách energie (cca 3 Kč/kWh) by ohřev daného množství vody elektrickým bojlerem vyšel na cca 8 628 Kč. Při použití TČ by se náklady snížily na 4 110 Kč.
2) Realizace byla započata, ale zatím nebyla dokončena z důvodů uvedených níže.
3) Náš projekt se nachází ve fázi realizace, která prozatím ale nebyla dokončena. Připravenou máme většinu komponent, část řídícího programu a konstrukci. Dokončení realizace brání několik faktorů. Prvním z nich je špatná dostupnost některých součástek pro osoby mimo chladírenskou profesi. Problém máme také s technologií spojování trubek (nedostupnost vhodného pájecího hořáku). Negativně se na dokončení projektu podepsala také současná situace, která výrazně omezila spolupráci se zbytkem týmu.
Funkčnost zařízení je ověřena na základě výpočtů. Počítačový model posloužil k návrhu rozměrů konstrukce a k návrhu rozmístění jednotlivých komponent systému.
4) První část projektu je teoretická. Druhou fází by mělo být samotné sestrojení a uvedení zařízení do provozu.