Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ Obhajoby – Zlínský 42 – kraj ZL – obory 09, 11, 12, 13 Odpověď na téma: 42 – kraj ZL – obory 09, 11, 12, 13

#22580
Jan Holba
Host

Model mycí linky v naší škole slouží jako didaktická pomůcka právě pro programování PLC.
Můj program má sloužit jako jakási demonstrace modelu, aby si studenti vytvořili představu o tom, jak má celý model fungovat. Moje verze programu tvoří nejpropracovanější možný postup řešení, který využívá všech funkcí modelu. Na učiteli potom je, aby zadání pro jednotlivé studenty upravil podle jejich schopností. Například jim řekne, aby vytvořili program pouze pro pojezd mycí linky, nebo pouze pro otáčení kartáče.