Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ Obhajoby – Středočeský 42-KK Středočeský -obor 5,7,8 Odpověď na téma: 42-KK Středočeský -obor 5,7,8

#22575
Zdeněk Lipský
Host

Končíme tedy obhajobu práce A. Samuelové a bude následovat obhajoba práce tentokrát dvou autorů, Matěje Kaliny a Jakuba Kolbaby.
Zde máte otázky k zodpovězení:

1. V práci používáte Tukeyho HSD testu. Dokážete přibližně specifikovat o jaký test se jedná, a proč je vhodný na testování Vašich dat?
2. Je uvedeno pouze jedno klíčové slovo: oocyt. Můžete uvést další klíčová slova práce?
3. Jsou 3D způsoby kultivace ve světě/u nás již standardně využívány nebo je jejich aplikace u oocytů nová?
4. Existují pro využívání 3D kultivace nějaká omezení, překážky či negativa?