Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ Obhajoby – Zlínský 42 – kraj ZL – obory 03, 06 Odpověď na téma: 42 – kraj ZL – obory 03, 06

#22567
Michal Rouchal
Host

Dobrý den Markéto,

děkuji za Vaše odpovědi. Rád bych využil této příležitosti ještě k doplňujícím otázkám:

ad 1) Věděla byste jaká je obecně v analytické chemii přípustná nejnižší míra podobnosti, na základě níž můžeme říct, že námi naměřené hmotnostní spektrum je ve shodě se spektrem nacházejícím se v knihovně spekter? Dále hovoříte o srovnávání retenčních časů – rád bych se tedy zeptal, co jste s čím srovnávala (resp., co jste k takovému srovnávání potřebovala)?

ad 4) Ve Vaší odpovědi se zmiňujete, že lze pomocí GC-MS stanovit také přítomnost mastných kyselin? Skutečně lze touto metodou stanovit mastné kyseliny jako takové?

Děkuji za Vaše odpovědi.

Michal Rouchal