Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ Obhajoby – Zlínský 42 – kraj ZL – obory 01, 18 Odpověď na téma: 42 – kraj ZL – obory 01, 18

#22524
Jaroslav Hodl
Host

Webový systém Hvězdárny Zlín
V kapitole 9 píšete: „Databázový systém není velice složitý. Z povahy webové aplikace nebylo potřeba vytvářet relační tabulky“.
Mít systém se 7 tabulkami, které nepotřebuji propojovat relacemi, se zdá celkem neobvyklé, obzvláště v případě, kdy je zde možnost přihlašování a editace.
Ve screenu jedné tabulky je sloupec „kdo_upravil VARCHAR(256)“. Nebylo by například zde vhodné použít cizí klíč do tabulky Uživatelů?
Uvést ERD v technické/programátorské dokumentaci je celkem důležité a ještě důležitější mít model správně navržen.