Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ Obhajoby – Středočeský 42-KK Středočeský -obor 16 Odpověď na téma: 42-KK Středočeský -obor 16

#22514
Matyáš Garnol
Host

Odpověď: Jiří Zoula Sajbt
O tomto útvaru nevím nebo ho spíše nemohu najít. Mohl bych se zeptat přes jaké mapy jste ho našel?
Ohledně mohyl…
Ptal jsem se místních hospodářů vlastnící pole okolo Nového Domu a ti mi sdělili, že mohyly byly v minulosti srovnány kvůli obhospodářování polí. Proto se snažím mohyly najít nebo alespoň dokázat jejich přítomnost nějakým dalším středobronzovým nálezem.
Matyáš Garnol