Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ Obhajoby – Středočeský 42-KK Středočeský -obor 16 Odpověď na téma: 42-KK Středočeský -obor 16

#22498
Pavel Jakubec
Host

Anna Kuklíková
Přečtěte si, máte-li zájem, můj komentář k práci Víta Koniuka z dneška 9:22 h. Stejným způsobem se dostanete k dalším dokumentům o pivovaru. Tedy – zajít na katastr, vyžádat si výpis z pozemkové knihy k dané budově a pak jít tam, kde mají sbírku listin k pozemkové knize z let 1850-1949 (buď je na katastru – méně pravděpodobné, nebo v archivu u Michala Sejka v Benešově – mohu zjistit a bylo by to nejlepší, anebo ještě na soudě, a to je průšvih). V této „sbírce“ pak najdete právoplatné druhopisy smluv, změny majitelů, ceny všeho možného, popis, někdy plány.
Letos bych se měl shodou okolností stát kmotrem knihy o pivovarech v širším okruhu Českého ráje. Mimořádně podařená kniha! Vím, že autor pracuje nejenom s pamětníky, ale i s potomky bývalých ředitelů pivovaru, sládků a dalšího personálu. Ale jak na ně přichází, to Vám nepovím, je to hodně o osobních vazbách, a ty si Vy teprve v oboru a regionu budujete (s průvodcováním ve vínku už jste ale hned o míli dál).