Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ Obhajoby – Středočeský 42-KK Středočeský -obor 5,7,8 Odpověď na téma: 42-KK Středočeský -obor 5,7,8

#22490
Radim Kotrba
Host

Po odpovědi vkládám dotazy k designu experimentu od kolegy Nakládala:
1.Práce je určitě pěkně zpracovaná. Nicméně, píšete, že počet opakování pro každý pokus byl 3. Uvádíte pouze průměrné hodnoty. Jaká byla variabilita výsledků? Víte, co je to směrodatná odchylka? Víte, co je to statistické testování? Myslíte, že byl počet opakování (3x) vzhledem k variabilitě dostatečný?