Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ Obhajoby – Zlínský 42 – kraj ZL – obory 03, 06 Odpověď na téma: 42 – kraj ZL – obory 03, 06

#22484
Martin Skýpala
Host

Štěpánka Pokorná
 V práci jsou na mnoha místech použity zkratky NREM a REM. Mohla byste, prosím, tyto akronymy vysvětlit?
 Poruchy spánku patří v dnešní době mezi velmi častá „onemocnění“. Z tohoto důvodu jsou v nemocnicích zřizovány tzv. spánkové laboratoře. Věděla byste, jaké metody vyšetření se v takových laboratořích aplikují?
 Vašeho šetření se zúčastnilo celkem 341 respondentů, jaká byla návratnost dotazníku? Jinými slovy, kolika respondentům byl dotazník rozeslán? (narážím na obecně známou neochotu respondentů se dotazníkových šetření účastnit)
 Z jakého důvodu jste v dotazníku neuvedla ani jednu otevřenou otázku?