Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ Obhajoby – Zlínský 42 – kraj ZL – obory 04, 07, 08 Odpověď na téma: 42 – kraj ZL – obory 04, 07, 08

#22476
tomas
Správce

Odpověď pro J. Gajdošíka od paní Svatavy Benešové:
K odpovědi č. 5: V práci jsou sice uvedené vzorce pro výpočet, ale veličiny uvedené ve vzorcích a v legendě nesouhlasí. Konkrétní příklad:
Str. 30: Pozn. Korekce byla vypočítána ze vzorce: c1=mi/m1 kde: m1 hmotnost prázdného sáčku, (g) Mně hmotnost vysušeného sáčku po inkubaci (g)

K odpovědi č. 4: nikde není uvedeno, že se jedná o sedm stejných vzorků. A to je dost podstatné. A to, že se výsledky liší pouze v řádu procent, je podmínka (z chemického hlediska), aby se vůbec takové výsledky mohly zprůměrovat.