Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ Obhajoby – Zlínský 42 – kraj ZL – obory 01, 18 Odpověď na téma: 42 – kraj ZL – obory 01, 18

#22468
Přemek Janda
Host

Vážená poroto, milí kolegové,
dodám ještě pár slov na závěr. Cením si, jak je pan Budín aktivní. Nemohu se opravdu rovnat s 6letou zkušeností, nanejvýš tak dvěma lety. Chtěl jsem předvést práci, kterou jsem dělat já a nikdo jiný, pokud možno bez použití frameworků atd. Snad má i pár světlých míst, ale přiznávám, že na um pana Budína mohu vzhlížet z hloubi.
Těším se na další konstruktivní připomínky, jak ze strany poroty, a jak jsem zjistil, tak i od soutěžících samotných.
Děkuji převelice, Janda