Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ Obhajoby – Zlínský 42 – kraj ZL – obory 03, 06 Odpověď na téma: 42 – kraj ZL – obory 03, 06

#22441
Martin Skýpala
Host

 Dentální hygiena nabývá v posledních letech na významu. Domníváte se, že je ze strany běžné populace využívána v dostatečné nebo naopak stále ještě nedostatečné míře?
 Jakou metodou se určuje při vstupní prohlídce (či obecně) odstín zubů?
 Nemáte informaci od dentisty, s nímž jste spolupracovala, jaké procento jeho pacientů bělení zubů podstupuje?