Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ Obhajoby – Zlínský 42 – kraj ZL – obor 17 Odpověď na téma: 42 – kraj ZL – obor 17

#22438
Denisa Dvouletá
Host

Irena Nováková: V kapitole 3.1 uvádíte, že Petr měl v případě nesouhlasu se svým propuštěním napsat svému zaměstnavateli dopis kvůli pozdější prokazatelnosti tohoto aktu. Existují i jiné formy podání stížnosti? Které z nich jsou považovány za dostatečně průkazné?

Určitě lze stížnost či upozornění podat i jiným způsobem. Ať už třeba datovou schránkou, e-mailem nebo třeba i slovně. Možností je opravdu několik, ale nejprůkaznější u případného dokazování je právě cesta zaslání prostřednictvím doporučeného dopisu. Tato možnost je k dispozici všem, a „za pár korun“.

2) Z jakého důvodu jste se rozhodla doslovně přepisovat rozhovory na stranách 28-29? Nestačilo by shrnout nová zjištění v jednom odstavci? Tato forma působí v odborné práci dost triviálně.

Máte pravdu, jednotlivé rozhovory měly být samozřejmě uvedeny v přílohách práce. V kapitole pak pouze sepsáno shrnutí, o čem pojednával výsledek těchto rozhovorů.

Pavel Lečbych: Není tvorba osvětové brožury a příručky vzhledem k existenci mnoha bezplatných on-line právních poraden „nošením dříví do lesa“?

Tak, jak říkáte. Na internetu je mnoho internetových stránek a poraden. Avšak ne vždy víme, že informace poskytované právě těmito stránkami jsou poskytované odborníky a nejedná se pouze o laickou diskuzi. A taktéž nevíme, zda jsou aktuální. Zákoník práce je platný od roku 2006, od té doby mohlo proběhnout mnoho změn. Informace mohou být i nepřehledné, a mnohdy i zavádějící. U některých on-line poraden je dokonce nutností registrace. Navíc si myslím, že většina lidí starších 40 let by spíše ocenila návod v hmatatelné podobě. Je to podle mého názoru pro ně ta jednodušší volba, než „bloudit“ světem internetu.