Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ Obhajoby – Zlínský 42 – kraj ZL – obory 03, 06 Odpověď na téma: 42 – kraj ZL – obory 03, 06

#22437
Martin Skýpala
Host

 Pro stanovení nízkomolekulárních organických látek jste jako metodu zvolil GC-FID. Proč právě tuto metodu, proč nebyla použita např. metoda GC-MS (plynová chromatografie s hmotnostně-spektrometrickou detekcí)?
 V práci uvedené parametry měření jsou Vámi vyvinuté, převzaté z laboratoře, kde se stanovení provádělo, nebo převzaté z odborné literatury?
 Mohl byste vysvětlit v práci použitý termín „splitovací poměr“?
 Kolikrát bylo měření každého vzorku pomocí GC-FID provedeno?