Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ Obhajoby – Zlínský 42 – kraj ZL – obory 09, 11, 12, 13 Odpověď na téma: 42 – kraj ZL – obory 09, 11, 12, 13

#22434
Jan Holba
Host

1. Tento panel slouží jako simulátor programů. To znamená, že student si pomocí něj může nasimulovat (odzkoušet) téměř jakýkoliv vytvořený program. Díky tomu může mnohem snáz zjistit různé chyby a nedodělky a případně je opravit. Není tak limitován možnostmi školy (například množstvím modelů), ale může vytvořit obrovské množství různě složitých programů. Vytvořené programy ale kvůli možnostem panelu musí obsahovat maximálně osm vstupů a osm výstupů, což je podle mě na úroveň střední školy dostačující.

2. Nové kartičky lze kdykoliv vytvořit v jakémkoliv grafickém programu a jednoduše vyměnit. První verze mých kartiček byly dokonce kreslené rukou na kousku papíru, abych si otestoval funkčnost. Kartička není k panelu žádným způsobem přilepena, nebo jinak připevněna. Je pouze zasunuta za spínače z horní strany, aby z panelu nevypadla. Díky možnosti tvorby a bezproblémové výměny kartiček se jedná o zcela univerzální panel. Jedinou podmínkou je, že kartička musí mít rozměry 11x8cm. Na panel se dá pomocí 24pin konektoru připojit jakýkoliv model, který tímto konektorem disponuje.

3. Celá učební pomůcka je určena k ovládání a simulaci programů pro PLC. PLC je základem moderní automatizace a využívá se téměř v celém automatizovaném průmyslu. Cílem mojí práce je pomoci při výuce automatizace a programování PLC. Díky mým kartičkám může pan učitel jednodušeji zadávat úkoly a studenti jeho zadání mnohem snáze pochopí. Nemusí totiž neustále přemýšlet nad tím, „co to má vlastně dělat“, ale například u kartičky reverzace motoru se podívají na kartičku a je jim hned jasné, že vstup I.0 má roztočit motor doleva (sepnout výstup Q.0), vstup I.1 má motor zastavit (rozepnout všechny výstupy) a vstup I.2 má motor roztočit doprava (sepnout výstup Q.2).
Díky panelu si studenti mohou program okamžitě odsimulovat a zjistit a opravit případné chyby. Panel zároveň umožňuje naprostou nezávislost na vybavení školy. Jediné co student ke tvorbě a otestování programu potřebuje, je počítač s vývojovým prostředím a připojený panel. I když škola disponuje složitými a často velmi drahými modely, k jejich naprogramování už je potřebná jakási zkušenost a schopnost tvořit složitější programy. Právě ty by měli studenti získat při programování základních programů pomocí mého panelu. Kartičky, které jsem vytvořil já, studentovi pomohou s pochopením základních logických funkci AND, OR, RS, časovače a úpravu analogových hodnot. Toto jsou základní a nejpoužívanější funkce v celém programování PLC. Jak jsem už ale psal, nové kartičky lze bez problému vytvořit.