Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ Obhajoby – Zlínský 42 – kraj ZL – obory 03, 06 Odpověď na téma: 42 – kraj ZL – obory 03, 06

#22433
Martin Skýpala
Host

 Byla pro stanovení struktury sloučenin detekovaných pomocí GC-MS použita knihovna spekter? Pakliže ano, jaká byla nejmenší míra podobnosti, vyjádřeno v procentech, (Vámi naměřeného hmotnostního spektra se spektrem z knihovny) na základě níž byla určena struktura příslušné sloučeniny?
 Proč byly vzorky do GC nastřikovány manuálně a ne pomocí autosampleru (automatický dávkovač vzorků)?
 Kolikrát bylo měření každého vzorku pomocí GC-MS provedeno?
 Proč byla pro stanovení aminokyselin zvolena právě metoda GC-MS a ne některá z jiných, běžně používaných metod (např. stanovení pomocí automatického analyzátoru aminokyselin)?
 V tabulce 4 (str. 23) uvádíte L-alanin u dvou různých retenčních časů (9,34 min a 13,15 min). Můžete, prosím, tento fakt vysvětlit?