Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ Obhajoby – Středočeský 42-KK Středočeský -obor 5,7,8 Odpověď na téma: 42-KK Středočeský -obor 5,7,8

#22410
Veronika Hrušková
Host

1. Ano, máte pravdu, že pojem migrace ale i pojem integrace jsou obtížně definovatelné pojmy. Já si pod pojmem integrace představuji proces, kdy se imigranti začlení do české společnosti. Aby tento někdy opravdu nelehký proces mohl proběhnout úspěšně, musí přijmout určitá pravidla, zvyky atd. Tím se zvýší tedy jejich integrační potenciál, který je důležitý, neboť jak jsem v práci uváděla, nezvládnutí integrace může vést například ke kriminalitě imigrantů.

2. Integrační potenciál majoritní populace je stejně tak důležitý jako integrační potenciál minoritní populace, neboť bez obou nemůže dojít k úspěšné integraci. Jedná se o to, jak dokáže majorita přijmout minoritu, jak jim pomůže se začlenit nebo jaké pro ně vytvoří otevřené či neotevřené prostředí.

3. Nejvíce se soustřeďují v Praze, neboť Praha je centrem obchodním, průmyslovým a je také monokulturní. Je zde tedy velká pracovní nabídka a imigranti mají zde tedy více pracovních příležitostí.