Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ Obhajoby – Zlínský 42 – kraj ZL – obor 17 Odpověď na téma: 42 – kraj ZL – obor 17

#22409
Helena Kamrlová
Host

(odpověď na dotaz #21993 od Mgr. Pavla Lečbycha)

Dobré ráno, děkuji za dotaz.

Zvolila bych samotný M-Paradox:

Hejna otřásala plodný úl,
a co byl pro ně zlatý důl?
Miliony včel, jimž vládla horlivost,
naplnit si chtíč a marnivost.

V krátkosti to tedy znamená, že neřest je základem prosperity a štěstí národa. Domnívám se, že pokud by si studenti M-Paradox zapamatovali mělo by to hned dvě výhody. Pochopili by kontroverznost osobnosti Bernarda Mandevilla a také by jim to otevřelo oči so týče reálného fungování ekonomiky státu. Pokud se člověk totiž zamyslí nad prospěšností neřestí/negativních vlastností v ekonomii, musí dojít k závěru, že pro ekonomii bezvýhradně negativní nejsou. Mandevillovým M-Paradoxem by tak bylo možné představit studentům, že ekonomie je mnohem komplexnejší a možná i zajímavější, než si mohli myslet.