Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ Obhajoby – Středočeský 42-KK Středočeský -obor 5,7,8 Odpověď na téma: 42-KK Středočeský -obor 5,7,8

#22399
Zdeněk Lipský
Host

Veroniko,
napíšu Vám zde několik otázek a snažte se na ně pokud možno rychle a stručně odpovědět.
1. Jak sama píšete, „migrace“ je těžko definovatelný pojem. Ještě obtížněji definovatelný je Vámi používaný pojem „integrace“. Na str. 20 píšete, že se jedná o „proces umožňující cizincům postupně se začlenit do české společnosti“, což mi samo o sobě přijde jako velmi vágní definice. Na str. 15 píšete Pavlíčkovu definici, že jde o to, aby příchozí „přijali pravidla a zvyky většiny“. V obou definicích vidím jistý filozofický rozpor. Co přesně si představujete pod pojmem integrace Vy?

2. Dokázala byste přesněji definovat pojem „integrační potenciál majoritní populace“?

3. Proč se migranti nejvíce soustřeďují v Praze?