Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ Obhajoby – Zlínský 42 – kraj ZL – obory 09, 11, 12, 13 Odpověď na téma: 42 – kraj ZL – obory 09, 11, 12, 13

#22380
Tomáš Souček, Štěpán Horčic
Host

1.
Ano, máte pravdu, omlouváme se, že v dokumentaci práce nemusí být zřetelné, jaký zdroj patří k danému textu. Avšak všechny zdroje jsou uvedeny na konci práce.

Přesně, jak zmiňujete, cíl naší práce byl vytvořit obsahově rozsáhlou stránku. Okolo naší práce bylo bohužel mnoho technických problémů, které jsme museli vyřešit na úkor obsahu. Na druhou stranu jsme na úkor obsahu vytvořili plně funkční platformu, která je z programátorského hlediska již připravena na ostrý provoz. A náš cíl se samozřejmě nezměnil, a tudíž plánujeme obsah nadále rozšiřovat.

Témata jsme vybrali na základě toho, co po nás chtěli učitelé, které jsme v rámci naší práce oslovili. Témat na zpracování máme připravených více, ale prozatím jsme vybrali právě tato, protože nám přišla, jako dobrý příklad využití použitých technologií.

Web bude převážně využíván učiteli při výuce, ale jak jsme již v práci zmínili, je zajisté také dostupný pro širokou veřejnost. Vytvořili jsme vlastně platformu, která umožňuje učitelům sjednotit všechny jejich výukové materiály (texty, obrázky, videa, interaktivní grafiku, …) do jednoho média na online nosiči, které je přístupné kdykoliv a pro každého.

2.
Předpokládáme, že administrátory budou žáci z naší školy ve spolupráci s učiteli. Také je zde možnost, že si jakýkoliv student může dát za cíl vytvořit další obsah pro naši platformu, jakožto osobní projekt, seminární práci, či SOČ. To je další z důvodů, proč jsme vytvořili tutoriálová videa a detailně v dokumentaci popsaly principy vytváření této interaktivní 3D grafiky.

Až se web více rozšíří, věříme, že se najdou dobrovolníci i z jiných institucí (jako jsou školy, instituty pro vzdělávání, …). Samozřejmě i my budeme nadále přispívat k vývoji webu a zaškolovat další zájemce z řad studentů a učitelů.

3.
Všechny materiály jsme vyvíjeli v úzké spolupráci s vyučujícími daných předmětů. Opírali jsme se tedy o jejich několikaleté zkušenosti s výukou.

Paní učitelka geografie byla nadšená, že má konečně interaktivní animace, namísto 2D obrázků, které prý studenti moc nechápali. Bohužel v důsledku COVID-19 neměla možnost využít tyto materiály při výuce. Co se týče chemie, tak ta již byla použita i při výuce a zpětné ohlasy studentů byly pozitivní.

Stránku jsme samozřejmě podrobili testování, jelikož to bylo nezbytně nutné při takto rozsáhlém projektu. Podíleli se na něm čtyři programátoři na naší úrovni. Nicméně stejně jako ostatní webové stránky, i ta naše prochází neustálým vývojem.

Testování vedlo například k optimalizaci uživatelského rozhraní a opravě chyb, které způsobovaly nesprávné fungování databáze.