Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ Obhajoby – Středočeský 42-KK Středočeský -obor 16 Odpověď na téma: 42-KK Středočeský -obor 16

#22347
Vojtěch Horák
Host

Vážená poroto,
zde zasílám odpověď na vaše poznámky.

Bc. Josef Kremla
Souhlasím s Vaší poznámkou ohledně druhé světové války.
Co se týče protektorátu Čechy a Morava, máte pravdu, že nebyl zřízen za druhé světové války. Chtěl vyjádřit pouze to, že protektorát za druhé světové války existoval, nikoliv to, že za druhé světové války vznikl.
V totálním nasazení byli Rusové a Poláci diskriminování nejvíce, jelikož se jednalo o obyvatele dobytých území, tudíž jim nebyla přiznána ze strany Německa ani základní lidská práva. Oproti tomu Češi byli obyvatelé protektorátu, tzn. území, které dobrovolně svěřilo ochranu a správu Němcům. Z toho vycházelo, že tito lidé měli určitá základní práva.
Z dostupných materiálů vyplývá, že pan Jaroslav Eichler v období od roku 1941 do roku 1942 pracoval stále jako malíř pokojů. Nicméně s ohledem na obsah vládních nařízení se lze domnívat, že již věděl, že ho totální nasazení v Německu nemine.
Ano, v případě rozhovoru se jednalo o rozhovor se synem pana Jaroslava Eichlera, který má stejné jméno.
Oldřich Melcer byl spolužákem Jaroslava Eichlera z učení a stejně tak byli spolu i v totálním nasazení. Zmiňuji se o něm proto, že si vzal za ženu sestru pana Jaroslava Eichlera, jednalo se tedy o velice blízkou osobu a z tohoto vztahu vyplynulo, že byl svědkem na jeho svatbě.
Co se týče zdrojů, snažil jsem se maximalizovat práci s dobovými dokumenty, z nichž jsem většinu následně vložil do příloh. Co se týče literatury, považuji ji za lehce problematickou oblast. Je pravdou, že existuje několik publikací na dané téma, nicméně ty, které vyšly před rokem 1989 jsou z velké míry tendenční a propagandistická ve prospěch komunistické ideologie. I v případě později vydaných publikací se často jedná o neobjektivní díla. I přesto jde však o obecný výklad dějin nepopisující dopad na obyčejného člověka.
K zisku některých informací jsem vedl interview s výše zmíněným Jaroslavem Eichlerem mladším, případně s ostatními rodinnými příslušníky. Se samotný panem Jaroslavem Eichlerem to již bohužel nejde, jelikož zemřel v roce 2005. Ostatní zmiňovaní vrstevníci pana Jaroslava Eichlera jsou již bohužel též po smrti.
Máte pravdu, že přílohy jsou trochu křivě. Skener mi naneštěstí nedokázal vytvořit rovný sken dokumentu a já jsem ho poté dostatečně neupravil. Nicméně na obsahovou stránku to nemá vliv.
Souhlasím s Vaší poznámkou, poslední příloha se měla jmenovat „vyřízení žádosti o odškodnění“.
Děkuji za Vaši poslední shrnující poznámku celé práce.

Mgr. Pavel Jakubec
Jelikož byl pan Eichler v době skrývání se ve mlýně téměř v každodenním ohrožení života, neměl důvod a ani snahu vytvářet si jakékoliv (usvědčující) dokumenty o svém pobytu. Ty by mohly být v soudním procesu velice jednoduše zneužitelné. Tudíž je kromě rozhovorů s pamětníky téměř nemožné tuto část života nějak hlouběji prozkoumat.
Mlynář měl levnou pracovní sílu, která ho kromě potravin nic nestála a byla ochotná za úkryt a jídlo udělat téměř cokoliv. Ostatně, ani v kronice obce Výžerky se mi nepodařilo dohledat žádné další informace, které by se týkaly fungování mlýna v obci v období druhé světové války. Ani osobním šetřením v obci Výžerky jsem nedokázal zjistit dodatečné informace.
Co se týče vrstevníků pana Jaroslava Eichlera, nebyl jsem schopen nikoho z jeho známých vyhledat. Buď již zemřeli nebo utekli před komunisty do zahraničí.

PhDr. Jiří Zoul Sajbt
Pokud bych měl použít více literatury, musel bych vybírat z poměrně úzké roviny knih, jelikož ty vydané před rokem 1989 měli více propagandistickou než informační funkci. Publikace vydané po roce 1989 navíc jen málokdy zachycují dopady do života obyčejných lidí.
Máte pravdu, že protektorát byl založen již 16. 3. 1939. Moje prvotní snaha byla napsat synonymum ke slovu „existovat“. Bohužel jsem vybral nevhodný výraz.

Děkuji za váš čas strávený nad touto prací,
Vojtěch Horák