Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ Obhajoby – Zlínský 42 – kraj ZL – obory 09, 11, 12, 13 Odpověď na téma: 42 – kraj ZL – obory 09, 11, 12, 13

#22345
Kateřina Trávníčková, Adéla Janoštíková, Tereza Formánková
Host

Odpovědi k otázce #22268

1. Kdo tvořil respondenty vašich dotazníkových šetření a jaký bych jejich počet? Jakým způsobem byl dotazník realizován?

Respondenti ZŠ Vracov byli současní žáci 2. stupně. Na dotazník nám odpovědělo 160 žáků. Respondenti OAUH byli též současní žáci (nikoliv absolventi) školy. Žáků, kteří nám zodpověděli dotazník bylo 398.
Dotazníky byly vytvořeny na míru, jeden pro základní a druhý pro střední školu – každý byl jiný. Dotazník pro ZŠ Vracov jsme elektronicky poslaly řediteli školy, který nám při jeho rozesílání mezi žáky pomohl. Na OAUH jsme dotazník rozeslaly taky elektronicky. Máme přátele či známé skoro ve všech ročnících, takže jsme je poprosily, aby náš dotazník rozeslali mezi své spolužáky.

2. V práci uvádíte mj. zjištění, že poměrně velká skupina žáků není spokojena se svými učiteli – zjišťovaly jste konkrétní důvody nespokojenosti?

Ohledně nespokojenosti jsme zjišťovaly důvody jen okrajově. Ve většině případů se to týkalo stylu výuky. Jeden žák měl problém s jedním učitelem, druhý žák zase s jiným. Prostě ne každý si sedne s každým. Žádné vážné důvody to nebyly, proto jsme tomu nevěnovaly nijak zvlášť velkou pozornost.

3.Dále jako jednu z hrozeb pro školu uvádíte GDPR, můžete to blíže vysvětlit?

GDPR jako jednu z hrozeb OA jsme uvedly, protože někteří rodiče žáků by mohli mít problém se zveřejňováním osobních údajů o jejich dětech. Na začátku prvního ročníku jsme potvrzovali GDPR, aby škola mohla zveřejnit naše jména nebo fotky z různých akcí a soutěží. Př. Žák se umístí na 1. místě v soutěži, ale jeho rodiče nepovolí, aby jeho jméno bylo zveřejněno na stránkách školy. Rodiče škole znemožní se v této oblasti propagovat. Škola následně může přijít o potenciální zájemce, protože pro někoho může být neaktivnost školy (zapojování svých žáků do soutěží apod.) odrazující.

4. Ve své práci doporučujete využití sociálních sítí. Jaké sociální sítě byste volila a jak by měla škola na těchto sítích vystupovat? (informace pro žáky/veřejnost/placená reklama)?

Mezi sociální sítě vhodné pro propagaci škol bychom zařadily zejména Instagram. Instagram je v dnešní době nejvíce oblíbenou sociální sítí pro teenagery (uchazeče), mnohem více než Facebook. Instagram je vhodný pro sdílení fotek z akcí a různých soutěží nebo také pro novinky a informace o dění ve školním prostředí. Pro dnešní mládež je to opravdu atraktivní, mnohem více než školní webové stránky a taky je to skvělá změna od stereotypu.

5. Z jakého důvodu jste do své práce zahrnuly ZŠ ve Vracově? Má tato škola problém s nedostatkem žáků?

Hlavní důvod výběru ZŠ Vracov byl ten, že jedna z autorek práce je absolventka školy a taky jsme chtěly zdůraznit, že i základní školy se musí nějak propagovat a rozvíjet. Škola nemusí mít nutně nějaký problém, měla by se zaměřit na svůj rozvoj, aby potencionálním hrozbám předcházela a eliminovala je. ZŠ Vracov nemá nedostatek žáků, právě naopak. Do školy přijíždí i žáci z okolních obcích, což ale nemusí být samozřejmost do budoucna.

6. Píšete, že jste SWOT analýzu pro ZŠ ve Vracově dělaly na základě dotazníků. V dotaznících pro žáky jste tedy řešily komunikaci se slovenskou školou, školení pro učitele nebo exkurze?

K sestavení SWOT analýzy nám nepomáhaly jen odpovědi respondentů, ale taky sám ředitel školy a jedna z nás, která ZŠ ve Vracově navštěvovala. Myslíme, že díky tomu se nám podařila sestavit opravdu objektivní SWOT analýza, kde byly zařazeny názory současných i bývalých žáků a samotného ředitele. Proto se v dotazníku neobjevují dotazy na komunikaci se slovenskou školou, školení pro učitele nebo exkurze, tyto informace jsme do analýzy doplnily později.

7. Z čeho čerpala SWOT analýza pro OA? Konzultovaly jste ji a marketingový plán s vyučujícími nebo vedením školy?

SWOT analýza OA byla čerpána z dotazníkového šetření, kde jsme získaly nespočet informací od samotných žáků, následně jsme analýzu řešily s učiteli, kteří nám poskytli též velmi cenné informace a nakonec jsme ji doplnily o naše vlastní poznatky a nápady. Marketingový plán i SWOT analýzu jsme nakonec konzultovaly s naším učitelem ekonomiky Ing. Adamem Skovajsou, který nám zároveň pomáhal s vypracováním celé práce, za což jsme mu velmi vděčné. Poskytl nám cenné poznatky, které dokonale doplnily celou práci.

8. Co zahrnujete pod pojem akce pro studenty?

Akcemi pro studenty jsou myšlené různé konference, exkurze, zájezdy nebo např. Erasmus. Konkrétně u nás na OAUH už konference probíhají. Jen je škoda, že je malá účast žáků. Škola zatím neumožňuje velkou účast, ale už se na tom pracuje. Samotné konference mohou být pro žáky velmi přínosné a taky žáci díky nim nabudou novými a cennými zkušenostmi. To samé platí i u exkurzí, kde se můžou dozvědět mnoho zajímavých věcí z praxe v oborech, které studují. Díky Erasmu zase mohou načerpat mnoho zkušeností a zdokonalit se v cizích jazycích, které jsou v dnešní době nezbytné.

Děkujeme Vám za dotazy. Věříme, že jsme zodpověděly všechny nejasnosti a přejeme Vám hezký zbytek dne.