Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ Obhajoby – Zlínský 42 – kraj ZL – obory 01, 18 Odpověď na téma: 42 – kraj ZL – obory 01, 18

#22343
Klára Brázdilová
Host

Vážená poroto,
k vaší otázce č. 1:
Tabulka výsledků, která je vidět v dokumentaci, je přístupná pro všechny, nebo jen pro rozhodčí a pořadatele? (Určitě by i soutěžící zajímalo, jak si vedou) Co bude s daty po skončení soutěže? (smažou se, zůstanou uloženy, a budou sloužit pro další zpracování – historie umístnění…).

Tabulka výsledků, kterou můžete vidět v dokumentaci je přístupná na základě oprávnění, přidělených uživatelům. V průběhu soutěže má k této tabulce přístup organizátor události/soutěže, který odpovídá za kontrolu výsledků, jejich zpracování a uveřejnění, případně jím další pověřené osoby/uživatelé s oprávněním k přístupu. Soutěžící jako takoví se výsledek své debaty/kola dozví od rozhodčích po její/ho ukončení. U událostí bývá zvykem, že výsledky nejsou v celkové podobě účastníkům dostupné a to až do vyhlášení soutěže, aby účastníci neopouštěli soutěž předčasně a podporovali i další soutěžící. Při vyhlášení je celková tabulka s výsledky vždy zobrazena všem účastníkům na zobrazovacím zařízení a po ukončení jsou výsledky dostupné na linku na webu a zároveň je pedagogům, či osobám, které registrovaly jednotlivé týmy do soutěže tato tabulka zaslána i jako příloha pdf společně s dalšími materiály jako certifikáty, fotografie, videozáznamy a podobně.

Záznamy jako takové zůstávají uložené i po ukončení soutěže a to se souhlasem účastníků. Záznamy slouží v tuto chvíli pouze pro statistické a historické údaje do výroční zprávy a podobně.

Soutěže v současné době nemají postupový charakter, ale jelikož zúčastněné školy a pedagogové o to mají zájem, jelikož soutěže mají nadregionální charakter, tak od školního roku 2020/2021 je toto v plánu a z toho důvodu budou záznamy také uloženy. Již nyní pracujeme na rozšíření, které bude zpracovávat celkové výsledky, po té co se uskuteční jednotlivé soutěže. Uložená data z tohoto školního roku použijeme jako vstupní data pro testování funkčnosti našeho rozšíření.

K otázce č. 2:
Kterou funkci programu, kromě nového rychlého rozlosování, nejvíce ocenili organizátoři zmiňované soutěže?

Organizátoři jednotlivých soutěží, stejně tak jako pedagogové a rozhodčí oceňují to, že celá webová platforma je velmi jednoduše dostupná pro všechny uživatele, bez nutných registrací, nevyžadují-li to bezpečnostní opatření pro jednotlivá oprávnění, a že není zapotřebí nic instalovat, vše je jednoduše srozumitelné i pro běžného uživatele. S tím souvisí i to, že celé prostředí je plně responzivní a je možné k němu přistupovat z jakýchkoliv zařízení s různými rozlišeními zobrazovací plochy, v dnešní době běžně z mobilu.

Organizátoři oceňují i zjednodušení procesu registrace účastníků a následnou práci s daty, kde v současné době pracujeme na dalším rozšíření, které bude zpracovávat statistiky o jednotlivých soutěžích, například věkový průměr účastníků, genderové složení, zúčastněné okresy a pod., což využijí organizátoři ve výkaznictví pro účastníky, poskytovatele financí, darů a do výročních zpráv, celá soutěž bude tak více transparentní.

Avšak organizátorům i rozhodčím v současné době při organizování soutěže asi nejvíce dle jejich slov pomáhá zadávání výsledků on-line jednotlivými uživateli s oprávněním pro zadávání výsledků/rozhodčími, což velmi zkracuje časovou náročnost soutěže, která se obvykle odehrává v budově na několika místech.

Organizátoři zaznamenali ze strany pedagogů ocenění za on-line registraci, kterou pedagogové vnímají jako jednoduchou a přehlednou a zároveň oceňují, že nemusí mít nainstalovaný žádný textový nebo tabulkový editor.

S pozdravem
Klára Brázdilová, Hynek Pavlacký