Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ Obhajoby – Zlínský 42 – kraj ZL – obory 09, 11, 12, 13 Odpověď na téma: 42 – kraj ZL – obory 09, 11, 12, 13

#22340
Adam Peprník
Host

1. Cílem této práce nebyl žádný návrh či postup řešení u dřevostaveb, ale spíše porovnání a přiblížení problematiky dřevostaveb veřejnosti, tj. co je to dřevostavba, jaké jsou její druhy, jaké materiály se používají na samotnou konstrukci dřevostaveb. Taktéž to byla má seminární práce do programu Na stavebku bez přijímaček, kdy jsem na toto téma vypracoval tuto práci za účelem následné obhajoby a přijetí na Vysoké učení technické v Brně, obor stavebnictví, což jsem nakonec obhájil a jsem úspěšně přijatý.

2. Jeden z mnoha mýtů je například ten, že dřevostavba (dřevěný dům) má nižší životnost než zděný. Toto není pravda, protože v dnešní době jako na jakoukoliv jinou stavbu jsou i na dřevostavby přísně požadavky a normy, které tyto stavby musejí splňovat, tudíž při správném provedení mohou mít stejnou životnost jako stavba zděná. V praxi se stavby většinou navrhují na životnost 50-80 let, avšak dobře postavená dřevostavba může v dobrém stavu vydržet i více jak 200 let.

3. Cílem práce bylo nastudování a následné sepsání informací ohledně dřevostaveb, jak už jsem říkal v otázce č.1, co je to dřevostavba, jaké materiály se používají a podobně. Co se týče konstatování, zda jsem cíl splnil, tak za mě ano. Cíl práce jsem splnil a jsem s ní spokojený, ale jakožto tvor neustále se vyvíjející, když se dnes dívám zpětně na svou práci, našel bych v ní pár věcí, které bych změnil či udělal jinak, ale řekl bych, že to je zcela normální.

4. Praktické zkušenosti s dřevostavbami nemám, přestože jsem na pár stavbách již byl buď se podívat, či jsem se na nich přímo podílel. Informace v textu jsem nekonzultoval přímo s odborníky, které je realizují, ale konzultoval jsem je s Ing. Tomášem Žajdlíkem, který studoval na Vysokém učení technickém v Brně, který mi byl oporou a vedoucím při tvorbě této práce a je s problematikou dřevostaveb velmi dobře seznámen, tudíž ano, dá se říct, že jsem informace konzultoval s někým, kdo se touto problematikou zabývá a je s ní velice dobře seznámen.

5. Z teoretického hlediska ne, vždycky jde o návrh základů, stěn, stropů, střechy a domu jako takového, avšak z praktického hlediska ano, jelikož zde hrozí například větší následky, pokud se do konstrukce stavby dostane vlhkost, tudíž zde je (dle mého názoru, jistě jsou na to normy, které ale konkrétně neznám) větší nárok na řádný návrh hydroizolace v konstrukci stavby (střecha, stěny, stropy, vzlínání vlhkosti od zeminy, základy). Na druhou stranu může být jednodušší, protože hlavní konstrukci tvoří dřevěné prvky, a stavba jako taková je dělaná na míru (prvky v ní použité, je zde větší volnost co se tyče návrhu než v případě silikátových staveb, například systém Ytong se dá upravovat dle požadavků a aktuální potřeby na stavbě, ale je to složitější než úprava dřevěného materiálu) a následná realizace a sestavení dřevostavby může být hotova i za 3 měsíce, bez ohledu na roční období.