Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ Obhajoby – Zlínský 42 – kraj ZL – obor 17 Odpověď na téma: 42 – kraj ZL – obor 17

#22338
Helena Kamrlová
Host

(odpověď na dotaz #21991 od Mgr. Petra Machaly)

Dobrý večer. Děkuji za dotaz.
Největší výzvou pro mě bylo vyhledávání vhodných zdrojů, ze kterých můžu čerpat. Faktem je, že Bajka o včelách je dílo v Česku téměř nediskutované. V kruzích našich odborníků o bajce psali prakticky pouze ekonomové PhDr. Tomáš Sedláček, Ph.D. a Václav Klusoň. Tito autoři pro mě byly odrazovým můstkem k mnohým jiným autorům a knihám – ať už k Mandevillovým kritikům nebo autorům s podobným smýšlením. K těmto zdrojům jsem dále vyhledávala některé autory ze současnosti, zabývající se podobnou tématikou. Vzhledem k okolnostem jsem také musela čerpat z mnoha zdrojů v anglickém jazyce, např. Mandevillova esej Po stopách morálce dosud nemá žádný český překlad. Po celou dobu jsem tak skládala jakousi mozaiku děl, která s Bajkou o včelách souvisí, abych čtenářům poskytla co nejcelistvější analýzu a zasadila bajku do společenskovědního kontextu. Z tohoto hlediska ulehčuji práci mým potenciálním pokračovatelům.
Bezpochyby časově nejnáročnější částí byla tvorba českého překladu. Na patnácti stránkách veršovaného textu jsem se snažila dodržet jak význam, tak formu, aby bylo vyznění českého překladu co nejpodobnější originálu Bernarda Mandevilla. Proto také doufám, že bude v budoucnu možné tento překlad prakticky využít, ať už zveřejnit v časopisech souvisejících s ekonomií nebo oficiálně vydat.