Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ Obhajoby – Středočeský 42-KK Středočeský -obor 16 Odpověď na téma: 42-KK Středočeský -obor 16

#22337
Vojtěch Jaroš
Host

Vážený pane Jakubče, jsem velmi rád za Vaši zpětnou vazbu. Zde již následují odpovědi k jednotlivým bodům.

– Cílem práce bylo pojednat celkově o československých jednotkách, únikových trasách a o operacích v Africe a na Blízkém východě. Kapitola “Příběh mého pradědy”
byla myšlena jen jako nadstavba dovysvětlující můj osobní vztah k tématu, bonus, chcete-li. Samozřejmě to šlo pojmout i opačně s větším důrazem na pradědův
život. Protože toto téma pro mě určitě nekončí u SOČ, dál se budu pradědečkovým osudem zabývat.

– Po pradědečkovi nám toho opravdu moc nezbylo (žádné paměti atd.) a je to škoda. Sám jsem ho také nezažil. Uvedený internetový článek (rok 2017), z kterého bylo
citováno v kapitole o životě Karla Mathese je shodný s informacemi obsaženými zde:

http://www.obec-cizkov.cz/cs/cecovice/historie/dopisy-z-usa/R47-A1948/

Tento dřívější článek pochází z roku 2015 a jeho autorkou je moje babička a pradědova dcera Hana Čápová.

– Zvažoval jsem kontaktování Vojenského ústředního archivu. Nakonec jsem se však kvůli času a i době rozhodl vycházet z zdrojů, které jsem měl v tu dobu okamžitě
k dispozici a také z konzultací (Mými konzultanty byli prarodiče)

– Úprava obrázků mohla být určitě lepší, souhlasím 🙂