Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ Obhajoby – Zlínský 42 – kraj ZL – obory 09, 11, 12, 13 Odpověď na téma: 42 – kraj ZL – obory 09, 11, 12, 13

#22332
Ondřej Hruboš
Host

(Je možné, že je tato zpráva duplikátní, kvůli problémům, na které jsem při odesílání odpovědi narazil – odpověď se na fóru nezobrazovala)

Odpovídám na otázky poroty k práci Rybářský kroužek online.

1. Aplikaci je možno vyzkoušet a používat v ostrém provozu. Dokončena pro běžný provoz je, avšak ještě stále implementuji funkce, které mne napadají a mohly by aplikaci vylepšit.

2. Ano, testové otázky jsou vhodné pro přípravu na závěrečnou zkoušku.

3. Aplikace byla zatím nabídnuta pouze Rybářskému kroužku v Uherském Hradišti, ale pokud by i ostatní organizace projevily zájem, není problém jim aplikaci poskytnout.

4. Bylo dbáno na připomínky od vyučujícího rybářského kroužku v Uherském Hradišti. Konkrétní připomínky byly například zpřehlednění hlavního menu nebo design doplňovaček a ostatních výukových materiálů.

5. Ano, v budoucnu plánuji přidat i učební texty, kterých by mohli uživatelé využívat při učení.

6. Bylo to hlavně z toho důvodu, že je pan Skovajsa vedoucím rybářského kroužku v Uherském Hradišti a členem Odboru mládeže při radě Moravského rybářského svazu v Brně, z.s., který řeší, jak mládež přivést ke sportovnímu rybolovu a tato aplikace je prostředkem, která pomůže pobočným spolkům k zatraktivnění rybářských kroužku pro děti a mládež.

7. Je možné, že někde nastala chyba. U doplňovaček by nápověda měla být vypsána. Do budoucna bych chtěl z nápovědy vytvořit „plovoucí“ pole, které bude uživatel pomocí myši přesouvat, aby nedošlo k nejasnostem při odpovědích.

Ondřej Hruboš