Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ Obhajoby – Středočeský 42-KK Středočeský -obor 16 Odpověď na téma: 42-KK Středočeský -obor 16

#22331
Vojtěch Jaroš
Host

Vážený pane Kremlo, jsem velmi rád za zpětnou vazbu. Zde již následují odpovědi na jednotlivé body:

– Úprava mohla být určitě lepší.

– Souhlasím s Vámi ohledně počtu citací, kterých práce obsahuje velké množství. K přiblížení osob Josefa Hercze, Josefa Polívky a zejména Karla Klapálka a jeho
postřehů však byl určitý počet potřebný. U citací z literatury je vždy v hranaté závorce obsažena i strana.

– Citace na straně 8 byla přehlédnuta mojí vinou, měl zde být odkaz na str. 53, Češi u Tobruku, František Emmert

– Obrázky prvních dvou map jsem sám upravoval v počítači (na obyčejnou mapu Balkánu jsem vyznačil trasu a důležitá místa). Co se týče ostatních, nechtěl jsem je
pouze do detailu překreslit, protože by to v mém podání nepůsobilo hezky a podle mě by se jednalo o kopírování již mapy vytvořené. Mapu jsem mohl rozhodně
nakreslit i zjednodušeně podle sebe, potom by ale postrádala důležité taktické detaily.

– Obrazová příloha pochází z kopie časopisu “18 měsíců”, která patří rodině. Časopis je uveden v použité literatuře.

– Novinový článek z Lidových novin (pokud jsem Vás správně pochopil) jsem zařadil pouze do použité literatury, ale výrazně jsem se na něj nespoléhal, pouze ho
přečetl a porovnal při rodinné konzultaci (Jedním z konzultantů je Hana Čápová, moje babička a dcera Karla Mathese). Rozhovory s prarodiči jsem uvedl jako
důležitý zdroj v audiovizuální obhajobě, v samotné práci jsem je pouze zmínil, poučení pro příště.

– Uvedený internetový článek z domdej.cz pouze interpretuje informace původem z okruhu rodiny a známých pradědečka. Pro ilustraci přikládám odkaz na článek s
de facto shodnými informacemi z roku 2015, který napsala osobně moje babička a pradědova dcera. Během psaní mě proto nenapadlo žádat o povolení citovat, to si
příště ohlídám 🙂

http://www.obec-cizkov.cz/cs/cecovice/historie/dopisy-z-usa/R47-A1948/

Z webu domdej.cz (Domažlický dějepis) jsem citoval možná i proto, že praděda z Domažlic pocházel, je jeho čestným občanem a já sám město již navštívil.

Ještě jedno díky za Vaše postřehy.