Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ Obhajoby – Zlínský 42 – kraj ZL – obory 04, 07, 08 Odpověď na téma: 42 – kraj ZL – obory 04, 07, 08

#22327
Zuzana Siudová
Host

Dobrý den, děkuji za Vaše dotazy, zde uvádím odpovědi.
1) Co se týče zavádění nové mechanizace, myslím si, že za zvážení stojí například pořízení motorové pily, která by byla využita při práci se dřevem a také při tvorbě některých navržených prvků. Mechanizaci potřebnou k provedení některých stavebních úprav by bylo vhodné zajistit spíše zapůjčením. O zemědělské mechanizaci zatím neuvažuji, zejména kvůli preferenci bezorebných metod pěstování.
2) Možnost pěstování zeleniny pro širší okruh lidí zvažuji; jakmile bude pozemek produkovat dostatek zeleniny pro své obyvatele, bude určitě na místě nabízet přebytky dalším zájemcům, přátelům, sousedům. Díky prodeji či výměně přebytků bude možné získat výrobky či plodiny, které pozemek nebude produkovat. Dělení se o úrodu či výměna s ostatními zahradníky odpovídá také etice a principům permakultury, které jsem ve své práci zmiňovala.
3)Kombinace kurníku a skleníku je v permakultuře často využívaná kombinace. Výhoda tohoto propojení spočívá například v tom, že namísto dvou staveb vznikne jedna, která plní více funkcí; ze skleníku, který vyhřívá kurník, můžeme také vybírat vejce či krmit slepice. Dojde tak k zefektivnění některých činností a prací na pozemku, což je také typické pro permakulturní design.
4) Ano, pozemek patří někomu z rodiny, proto mám již delší dobu možnost jej pozorovat a pracovat s ním.
5) Majitelé hodnotí současný stav jako provizorní; vidí zde řadu omezení, které jsem také zahrnula mezi limitující faktory. Vidí ale také určitá pozitiva a potenciál pozemku, který je však mnohdy třeba lépe využít.
6) Majitelé pozemku na navrhované změny reagují poměrně pozitivně; některé s nimi byly také konzultovány. Během tvorby designu jsem například zjišťovala, co vidí jako limitující faktory a jaká jsou jejich přání a očekávání od pozemku. Tyto informace jsem následně zohlednila při tvorbě designu, protože je důležité, aby výsledný návrh uživatelům vyhovoval.
7) O finanční náročnosti nemám přesnou představu a netroufám si ji odhadovat. Některé úpravy s sebou kromě práce a investovaného času neponesou téměř žádné další náklady; jedná se například o rozšíření výsadeb, kdy budou využity vlastní vypěstované sazenice. Navrženy jsou nicméně také prvky, které budou vyžadovat vyšší investici; patří k nim systém pro sběr dešťové vody, kořenová čistička a zejména kurník kombinovaný se skleníkem. Domnívám se, že některé náklady mohou být již v průběhu práce částečně vynahrazeny užitkem, který budou některé části pozemku přinášet. Myslím si, že celková výše investic může být značně variabilní, bude totiž záležet na majitelích, zda v dané chvíli využijí například ekonomičtější a dostupnější variantu, anebo variantu nákladnější a v něčem lepší.