Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ Obhajoby – Zlínský 42 – kraj ZL – obor 17 Odpověď na téma: 42 – kraj ZL – obor 17

#22319
Helena Kamrlová
Host

(Odpověď na dotaz #22003 od Mgr. Martina Krčála)

Dobrý den a děkuji za Vaše dotazy.
Naprosto chápu Vaši připomínku. Dát originál a překlad bajky vedle sebe byl můj původní záměr. Bohužel by ale práce potom nesplňovala některé formátové požadavky, tak jsem se tohoto záměru musela vzdát.

Abych zodpověděla Váš první dotaz, Mandevillova práce vznikla v době, kdy neexistovala věda zvaná ekonomie. Ekonomie, sociologie, psychologie-vše bylo součástí filozofie. Mandeville tak z dnešního pohledu obratně zakomponoval hned několik společenských věd do povedené veršované bajky. Právě propojené studium těchto společenských věd v jejich filozofických počátcích mě nadchlo a Mandevillovo literární zpracování jsem považovala za velký bonus navíc. Obecně jsem dílo pojala především filozoficky. Překlad se dle mého názoru stal nezbytnou podmínkou pro kompletní zpracování tohoto tématu. Abychom mohli pochopit motivy Mandevillových myšlenek, je potřeba je také zasadit do kontextu barokní mentality, což bylo další zajímavé hledisko, které jsem v mé analýze bezpodmínečně musela vzít v potaz. Diskurz barokní společnosti a mentality byl, jak jsem zdůrazňovala, důvodem jeho zatracení.

Co se týče Vaší druhé otázky, po gymnáziu směřuji na univerzitu do Velké Británie, konkrétně do Edinburghu, kde budu studovat obor, který má velmi blízko právě k filozofii. Proto je má práce vystavěna především kolem filozofických konceptů, jež Bernard Mandeville představuje.