Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ Obhajoby – Zlínský 42 – kraj ZL – obory 02, 10 Odpověď na téma: 42 – kraj ZL – obory 02, 10

#22315
Zora Zemanová
Host

1) Odpověď pro pana Nevařila. Práce by bez počáteční výpomoci pana doktora Jana Janíka nebyla ani na světě. Veškeré technické výpomoci na hvězdárně jsem nechtěla opomenout, a i když je práce a měření moje, přišlo mi úctyhodné mluvit v množném čísle, a tak zahrnout i mého vedoucího práce.
2) Odpověď pro pana Koutného. Perioda příslušící 120 s je přibližně 0,05 Hz. Což by odpovídalo grafu s maximem amplitudy v levé části grafu u nízkých hodnot frekvence (nepravidelnou sinusoidou).
3) Odpověď pro pana Hrdinu. Praktický důvod to nemělo. Když se zvažovalo o dostupném možném vybavení pro mou práci, byla observatoř v Polsku pouze variantou, která v ten moment byla vhodná.
4) Odpověď pro pana Hrdinu. Omlouvám se za chybnou výslovnost dalekohledu. Nicméně kdyby se prokázala hvězda jako proměnná bylo by skvělé mít dostačující data na to, aby se zapsala do českého katalogu proměnných hvězd, a tím bych byla také uvedena jako objevitelka.