Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ Obhajoby – Zlínský 42 – kraj ZL – obor 17 Odpověď na téma: 42 – kraj ZL – obor 17

#22311
Helena Kamrlová
Host

(Odpověď na dotaz #21992 od Mgr. et Mgr. Ireny Novákové)

Dobrý den, děkuji za dotaz.
Je pravda, že můj překlad Bajky o včelách mám v plánu vydat, aby tak byla umožněna četba většímu počtu čtenářů. Vzhledem k přicházejícím maturitám to ale v nejbližší době není moje priorita. Později bych ráda můj překlad nabídla nejprve časopisům zaměřeným na ekonomii a dále i samotným nakladatelstvím. Vše ještě prokonzultuji s anglisty z Masarykovy univerzity, kteří mi byli nápomocní při vypracování překladu Bajky o včelách.
Domnívám se, že i kdyby kompletní překlad nebyl vydán, některé úryvky by mohly být použity v článku pojednávajícím o Bernardu Mandevillovi a Bajce o včelách. Jak mi navrhl PhDr. Mgr. Jan Balon, Ph.D., postupně sepisuji článek o Bajce o včelách, který bude vystavěn kolem Mandevillova M-paradoxu. Představím v něm ekonomicko-sociologické myšlenky tohoto díla a jejich napojení na klíčové ekonomicko-morální ideje. V rámci příštích měsíců nabídnu tento článek jednotlivým médiím. Věřím, že otisknutí článku o Bajce o včelách by byl první krok k připomnění tak významné osobnosti, jakou byl Bernard Mandeville.