Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ Obhajoby – Zlínský 42 – kraj ZL – obor 17 Odpověď na téma: 42 – kraj ZL – obor 17

#22310
Ellen Lesovská
Host

Dobrý den,
jako první bych chtěla sdělit, že je velký rozdíl mezi homosexuálně orientovaným knězem a homosexuálně orientovaným jedincem. Každý mladý muž, který se chce stát knězem a podává přihlášku ke studiu, musí podstoupit důkladné psychologické testy. Pokud se prokáže, nebo se tento jedinec sám přizná, že je jeho orientace homosexuální, je velmi nepravděpodobné, že bude přijat mezi kandidáty na kněžství a nemůže být připuštěn k vysvěcení. „Sice hluboce respektuje zmíněné osoby, avšak do semináře a k posvátným svěcením nemůže připustit ty, kdo homosexualitu praktikují, prokazují hluboce zakořeněné homosexuální tendence anebo podporují takzvanou gay kulturu.‟ (https://cbk.blob.core.windows.net/cms/ContentItems/296_00296/dar-knezskeho-povolani-final-web.pdf, str. 101)
Co se týče postoje církve k homosexuálně věřícím, církev rozlišuje homosexuální náklonnost a homosexuální chování. Církev nezavrhuje a nebere jako hřích homosexuální osoby, pouze homosexuální chování, což jsem rozebírala i v páté kapitole své práce. V praxi to znamená, že můžete být homosexuálem a zároveň žít plnohodnotný život katolíka, ale jen do té doby, než navážete homosexuální vztah. V tom okamžiku se vaše náklonnost stává chováním a vy přestáváte mít možnost, mimo jiné, přijímat svátosti atd.

Ellen Lesovská