Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ Obhajoby – Zlínský 42 – kraj ZL – obory 04, 07, 08 Odpověď na téma: 42 – kraj ZL – obory 04, 07, 08

#22300
Jan Gajdošík
Host

Dobrý den,

Posílám odpovědi na otázky od hodnotící komise k práci s názvem Analýza jedlého hmyzu

1) Informaci, že pepsin se v malém množství dostává do krevního řečiště, kde může štěpit malé či velké fragmenty nestrávených proteinů, jsem získal ze internetové stránky Encyclopedia Britannica. „Small amounts of pepsin pass from the stomach into the bloodstream, where it breaks down some of the larger, or still partially undigested, fragments of protein that may have been absorbed by the small intestine.“ (https://www.britannica.com/science/pepsin)

2) Hodnota proteinu v jedlém hmyzu závisí na daném druhu, například u Rusa domácího je uvedena hodnota 80 % proteinu. Má práce se však zabývala stravitelností sušiny a organické hmoty. Výzkum bílkovin v jedlém hmyzu má práce neřeší.

3) Tyčinky z listového těsta byli pouze ozdobené usušenými larvami potemníka moučného, takže obsahovali jednu či dvě larvy, V celém perníku jsou zhruba dvě lžíce homogenizovaných larev potemníka moučného, takže množství v jednom kousku není příliš velké.

4) Cílem práce bylo zjistit rozdíl stravitelnosti mezi larvou, kuklou a svlekem, takže to, že jsou vzorky od stejného dodavatele nemá vliv na konečný výsledek. Počet vzorků není zásadní. 7 vzorků je vytvořeno u každé možnosti, aby se následně mohly výsledky zprůměrovat a výsledek byl přesnější

5) V metodice stravitelnosti je uvedeno, jak se stravitelnost vypočítá, průběh svého výpočtu jsem bral jako bezvýznamný. Celkové výsledky jsou uvedeny v tabulce a následně pro větší přehlednost jsou zaznamenány do dvou grafů. V grafu č. 9 je stanoveno procento strávené sušiny vzorků a ukazuje, že sušina se nejvíce stráví u kukly a následně u larvy. Nízká stravitelnost sušiny je svleku. V grafu č.10 je uvedeno procento strávené organické hmoty vzorků. Můžeme pozorovat, že výsledky jsou téměř totožné, výsledky se liší pouze o pár procent. V závěru jsem tedy zjistil, že kukly, svleky a larvy mají různé nutriční hodnoty a do potravin by se z výsledků měla přidávat kukla potemníka moučného, protože je pro člověka nejvíce stravitelná, avšak larvy se vyskytují delší dobu než stádium kukly, takže se v praxi spíše využívají méně stravitelné larvy. Svleky jsou pro nás nejméně stravitelné a využívají se proto spíše jako živočišná vláknina.

6) Dotazník byl zaměřen na mladou generaci, takže jsem dotazníkové šetření prováděl ve čtyřech třídách různého ročníku od 11 do 25 let. výzkumu. Na svém gymnáziu jsem ho prováděl, jelikož to byla pro mě nejsnadnější forma, jak získat několik respondentů na jednom místě. A počet byl taky limitován připravenými vzorky z jedlého hmyzu.

7) Rozhodně je možné, že bude hmyz potravinou budoucnosti, je ve velkém množství, snadno se pěstuje (chová), je mnoho druhů a dá se různě připravit. Již v dnešní době je hmyz součástí našich potravin (např. v Penny je mnoho potravin s obsahem hmyzu, nebo můžeme najít tyto potraviny i ve zdravé výživě). Jen společnost musí jedlý hmyz přijmout, což s čím dál větší popularitou food festivalů je dosti možné. V závislosti s mou prací bych řekl, že hmyz nebude potravinou budoucnosti, ale rozhodně se brzy stane potravinou znovu objevené minulosti.