Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ Obhajoby – Středočeský 42-KK Středočeský -obor 11,15 Odpověď na téma: 42-KK Středočeský -obor 11,15

#22296
Žofie Zrubcová
Host

Dobrý den
1.) Zdroje, ze kterých jsem při svém učení zpěvu mohla čerpat já, se mi vždy zdály složité, říkala jsem si, že by nebylo od věci pro začínajícího zpěváka informace zjednodušit, zkonkretizovat a shrnout do jedné práce. Mojí snahou bylo dokázat je propojit a následně je interpretovat jako pochopitelnou a souvislou informaci o zpěvu pro laického čtenáře. V tom vidím svojí práci jako inovativní.

2.) Jak jsem uvedla v předchozí odpovědi, snažila jsem se o maximální popis základních hlasových rejstříků, protože jsou nejen pro začínajícího, ale i pro pokročilého zpěváka nejdůležitější. Při rozšíření mé práce bych větší důraz kladla na nácvik a popis přechodových tónů, než na detailnější třídění hlasových rejstříků.

3.) Ano, o rozšíření praktické části bych uvažovala. Zabývala bych se přesným rozfázováním vývoje hlasových dovedností a zpěvu od počátku výuky, přes amatérský zpěv, až po profesionální projev. Myslím tím jak zlepšování a růst hlasového fondu zpěváka, tak i jeho větší suverenitu, ztrátu trémy, projev emocí, dále pak spolupráci s ostatními hudebníky, muzikanty, techniky. Moje práce je založena z velké části na mých subjektivních pocitech a zkušenostech, a ráda bych tyto zkušenosti v rozšíření mé práce porovnala se zkušenostmi i jiných učitelů zpěvu, než se kterými jsem měla tu čest zatím spolupracovat já.

S pozdravem, Žofie Zrubcová