Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ Obhajoby – Zlínský 42 – kraj ZL – obory 01, 18 Odpověď na téma: 42 – kraj ZL – obory 01, 18

#22290
Ondřej Budín
Host

Vážená poroto, vážení návštěvníci fóra,

pokud se podívám zpětně, nejvíce problémů bylo s Wi-Fi přístupovými body Aruba iAP. To je bohužel dáno chybou ve firmware těchto přístupových bodů, díky které se šíří multicast provoz napříč všemi VLANami.

Zpětná kompatibilita záleží čistě na použitém přechodovém mechanizmu. V přístupových sítích jsou prakticky pouze dvě možnosti: dual-stack nebo IPv6-only sít + NAT64. První zmíněný mechanizmus jsem využil právě kvůli zpětné kompatibilitě pouze u takových podsítí, kde to bylo nezbytně nutné.

IPv6-only sít + mechanizmus NAT64 jsem volil právě u hostovských sítí, kde se zpravidla připojují mobilní zařízení s OS Android nebo iOS, případně notebooky se systémem Windows, macOS nebo Linux. Všechny podporované verze těchto operačních systémů podporují IPv6 protokol, takže s kompatibilitou není problém.

Abych ale odpověděl na otázku, zpětnou kompatibilitu lze řešit změnou přechodového mechanizmu, nicméně díky principu metody dual-stack by následná správa sítě byla komplikovanější a zejména časově náročnější.

Ohledně implementace protokolu IPv6 v jiných školách si udržuji základní přehled. Obecně, když jsem debatoval na téma IPv6, valná většina správců sítí má s protokolem IPv6 opravdu malé zkušenosti, které jsou dány neochotou se učit nové věci a nebo případně časovou zaneprázdněností. Na druhou stranu neustále z různých stran slyším, že veřejných IPv4 adres je málo. Všechny byly již přiděleny. A faktem je, že jediným řešením tohoto problému je zkrátka přechod na IPv6 protokol. Považuji za důležité si připustit, že i počítačové sítě se časem vyvíjejí, ostatně jako každý jiný obor v IT.

To, co většinou dotlačilo jiné školy IPv6 protokol implementovat, byl projekt IROP – Standard konektivity, jehož součástí je, zjednodušeně řečeno, povinnost pro školy tento protokol implementovat. Zajímavým zdrojem informací mohou být data z mapy pokrytí eduroamu. Lze z ní totiž vyčíst informace o podporovaném protokolu na připojených školách a jiných institucích. https://www.eduroam.cz/pokryti/

Lze tedy říci, že to jsou jednotky škol v kraji.

S pozdravem a přáním pevného zdraví
Ondřej Budín