Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ Obhajoby – Středočeský 42-KK Středočeský -obor 11,15 Odpověď na téma: 42-KK Středočeský -obor 11,15

#22289
Jana Kolečková Veselá
Host

15:30 Žofie Zrubcová, Gymnázium Zikmunda Wintra, Rakovník
Hlas – základní hudební nástroj
https://youtu.be/CvHaiJNf1Ec
Vítáme Vás, přejeme úspěšné obhajoby a prosíme o dodržení časového limitu. Je třeba zodpovědět 3 otázky poroty. Děkujeme.
Otázky poroty:
1. Co bylo cílem vaší práce? V jakém ohledu vnímáte svou práci jako inovativní?
2. Z jakého důvodu neuvádíte v části věnované hlasovým rejstříkům další rejstříky, které například uvádí MUDr. Jitka Vydrová v knize Rady ke zpívání?
3. Uvažovala jste o možném rozšíření praktické části, a pokud ano, v jakém směru?