Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ Obhajoby – Středočeský 42-KK Středočeský -obor 11,15 Odpověď na téma: 42-KK Středočeský -obor 11,15

#22284
Jana Kolečková Veselá
Host

15:00 Vilma Čechová, Gymnázium Bohumila Hrabala v Nymburce
Proces básnické tvorby
https://www.youtube.com/watch?v=CwkInz8u3jk&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2KMHdsAv0iBxrbWPQnOjwOmCNGoisKVqqev9D1p1c2eB2Mr4vGggX9lsQ
Vítáme Vás, přejeme úspěšné obhajoby a prosíme o dodržení časového limitu. Je třeba zodpovědět 3 otázky poroty. Děkujeme.
Otázky poroty:
1. Co vás přimělo vybrat si tyto konkrétní básně jako předlohy?
2. Četla jste více básní, případně básnických sbírek od dotčených autorů?
3. Co je podle vás hlavní ingrediencí dobré básně?