Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ Obhajoby – Středočeský 42-KK Středočeský -obor 11,15 Odpověď na téma: 42-KK Středočeský -obor 11,15

#22282
Lukáš Ulma
Host

Dobrý den,
1. Narazil jste při studiu historických pramenů na původní plány ke stavbě kostela? Navštívil jste archiv Římskokatolického farního úřadu v Říčanech?
Při studiu historických pramenů jsem na původní plány nenarazil. Původně se mělo se jednat o plány z Kutné Hory, o kterých je zmínka i ve farní kronice, nicméně dle farní kroniky se nakonec tyto plány využily jen částečně. Ve farní kronice je jen strohý náčrt současného kostela, který jsem sám nyní nově přeměřil. Archiv Římskokatolického farního úřadu jsem nenavštívil, protože zde mají podklady pouze ke kostelům v říčanské farnosti, ale dřívější materiály ke kostelu v Mukařově nemají, neboť v té době nepatřil k jejich farnosti a byl farností byl sám o sobě.

2. Je znám architekt stavby? Z jakého důvodu tuto otázku v práci pomíjíte?
Z dochovaných zdrojů ani z výpovědí pamětníků a lidí (např. historiků J. Psoty a p. Maříka), kteří se v historii pohybují jsem na jméno architekta nenarazil. Svou chybu přiznávám, měl jsem to v práci uvést lépe.

3. Jak jste postupoval při fotodokumentaci stavby?
Fotodokumentaci jsem pořizoval s místním panem farářem, který mě kostelem provázel a významně mi pomohl se sháněním materiálů k práci. Kostel jsem s ním navštívil několikrát a vybral jsem jen ty nejlepší a nejzajímavější fotografie.