Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ Obhajoby – Středočeský 42-KK Středočeský -obor 11,15 Odpověď na téma: 42-KK Středočeský -obor 11,15

#22279
Jana Kolečková Veselá
Host

14:30 Lukáš Ulma, Gymnázium Říčany
Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Mukařově
https://www.youtube.com/watch?v=g7rxvJtbFp0&feature=youtu.be
Vítáme Vás, přejeme úspěšné obhajoby a prosíme o dodržení časového limitu. Je třeba zodpovědět 3 otázky poroty. Děkujeme.
Otázky poroty:
1. Narazil jste při studiu historických pramenů na původní plány ke stavbě kostela? Navštívil jste archiv Římskokatolického farního úřadu v Říčanech?
2. Je znám architekt stavby? Z jakého důvodu tuto otázku v práci pomíjíte?
3. Jak jste postupoval při fotodokumentaci stavby?