Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ Obhajoby – Zlínský 42 – kraj ZL – obory 09, 11, 12, 13 Odpověď na téma: 42 – kraj ZL – obory 09, 11, 12, 13

#22266
Veronika Říhová
Host

Dotazy od poroty pro O. Hruboše (12 – Rybářský kroužek online)
Odpovídejte prosím, pokud to půjde, v jednom bloku, pište čísla otázek.

1. Je aplikace dokončena a je možné ji vyzkoušet?

2. Vychází testové otázky v aplikaci z okruhů pro přípravu na zkoušku k získání rybářského lístku? Tzn. je možné aplikaci využít i při přípravě na zkoušku?

3. Kromě kroužku v Uh. Hradišti byla nebo bude aplikace nabídnuta i dalším organizacím?

4. V práci píšete, že dbáte na připomínky žáků a učitelů. Kdo aplikaci testoval? Jaké připomínky byly například zohledněny a jak?

5. Budou v aplikaci vytvořeny i nějaké učební texty?

6. Ve videích se objevuje pan Skovajsa. Jaký je jeho podíl při tvorbě této práce, Proč jste videa nenatočil Vy?

7. Jak jsou řešeny doplňovačky? Ve Vašem textu je nabídnuta nápověda. Při prohlížení aplikace nápověda nebyla. Je nějakým způsobem řešeno, když bude mít někdo odpověď se stejným smyslem, ale ta bude vyjádřena jiným výrazem? Uznává aplikace více variant?

Jménem poroty děkuji za Vaše odpovědi.