Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ Obhajoby – Zlínský 42 – kraj ZL – obory 09, 11, 12, 13 Odpověď na téma: 42 – kraj ZL – obory 09, 11, 12, 13

#22263
Veronika Říhová
Host

Dotazy od poroty pro J. Holbu (12 – Simulační panel pro PLC)
Odpovídejte prosím, pokud to půjde, v jednom bloku, pište čísla otázek.

1. Předpokládám, že simulační panel jste vytvořil v rámci vaší závěrečné práce oboru mechanik-elektrotechnik. V tomto směru jste odvedl zcela jistě nadprůměrnou komplexní práci. Vzhledem k zařazení do oboru SOČ „Učební pomůcky“ mne ale zajímá, jakým konkrétním způsobem může být panel využit jako učební pomůcka? Obsahuje vaše práce kromě 4 výukových kartiček ještě nějaký další didaktický/výukový prvek?

2. Jo možné simulační panel rozšířit i o další modely (výukové karty)?

3. Co je hlavním cílem práce? Komu je pomůcka určena, k jakému učivu, pro jaký výukový cíl? Jak má být pomůcka využita ve výuce? Některé informace vyplývají z textu, ale možná by bylo lepší to jasně a stručně uvést v úvodu.

Jménem poroty děkuji za Vaše odpovědi.