Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ Obhajoby – Zlínský 42 – kraj ZL – obory 09, 11, 12, 13 Odpověď na téma: 42 – kraj ZL – obory 09, 11, 12, 13

#22259
Veronika Říhová
Host

Dotazy od poroty pro R. Kundratu, L. Husara, P. Pondělka (09 – Malé tepelné čerpadlo)
Odpovídejte prosím, pokud to půjde, v jednom bloku, pište čísla otázek.

1. Jaké jsou pořizovací náklady na vámi navržené tepelné čerpadlo a jak velkou úsporu provozních nákladů např. oproti elektrickému bojleru je možné očekávat?

2. Plánujete pokračovat v návrhu čerpadla až do fáze realizace?

3. Vaším cílem bylo navrhnout, sestrojit a zprovoznit zařízení. Co z toho jste zrealizovali, v jaké fázi Vaší činnosti jste? Pokud zařízení není sestrojené, pochopila jsem dobře, že jeho funkčnost je ověřena počítačovým modelem? Pokud sestrojené je, proč to z textu ani videa s obhajobou nevyplývá?

4. V závěru píšete, že jste dokončili první polovinu Vašeho projektu. Co je druhá polovina projektu?
Jménem poroty děkuji za Vaše odpovědi.